605 884 427
general terms and conditions

Prohlášení účastníka lekcí v CrossFit Steel Wings.

Účastník lekcí a open gymu prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní lekcí na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Účastník byl poučen o tom, že cvičení je určeno pro zdravé osoby, kteří nemají žádnou zdravotní komplikaci, nebo jiné omezení. Intenzitu cvičení na lekci si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Účastník bude respektovat veškerá upozornění a doporučení trenéra během lekce a bude se jimi řídit. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a dbát jeho doporučení. Trenér nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce , nebo po ní. V případě úrazu, poranění nebo zdravotní komplikace, nebude účastník po trenérovi požadovat žádné náhrady. Osobní věci jako peněženka, mobil, tablet aj klienti nenechávají v šatních skříňkách. Odložit si je může v sále tak, aby je měl na očích nebo případně zanechat na recepci. Účastník zaplacením vstupného na lekci, nebo přihlášením na lekci přes rezervační systém on-line na webu, vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.